duminică, 8 iulie 2012

intrebari si raspunsuri Avocat OnLine

Bravo.Raspunsuri oferite de avocati online la problemele dvs. juridice. Toate intrebarile postate in sectiunea consultanta juridica gratuita vor vi postate in sectiunea Avocat Online.
Constituirea sau existenţa unui sindicat în cadrul unei unităţi sau a unui angajator nu este suficientă pentru ca aceasta organizaţie a salariaţilor să participe la negocierea contractului colectiv de muncă şi să susţină astfel drepturile salariaţilor în faţa patronatului.
Vezi si http://www.licitatiijuridice.ro/

Legea privind contractul colectiv de muncă (Legea nr.130/1996) permite participarea la negocieri doar a sindicatelor reprezentative la nivelul unităţii. Astfel, conform acestei legi (art. 17 alin.1 lit.c), la nivel de unitate sunt reprezentative sindicatele care îndeplinesc urmatoarele condiţii:
 • au statut legal de organizaţie sindicală (adică sunt constituite în mod legal)
 • au un numar de membri de cel puţin o treime din numărul total al salariaţilor respectivei unităţi.
De asemenea, sunt reprezentative la nivelul unităţii sindicatele legal constituite, care sunt afiliate la o organizaţie sindicală reprezentativă, chiar dacă nu au numarul minim de membri menţionat mai sus. Reprezentativitatea unui sindicat la nivelul unităţii se constată de către judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul sindicatul respectiv. Pentru aceasta, reprezentantul sindicatului va depune o cerere de constatare însoţită de actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate, cum ar fi: statutul sindicatului înregistrat legal, hotărârea judecătorească prin care s-a acordat personalitatea juridică organizaţiei sindicale, dovada numarului de membri de sindicat (lista nominală de adeziune etc.), dovada numărului de salariaţi în unitate (adresă emisă de conducerea unităţii).

avocat online gratis

Exista o categorie pe internet si anume:Avocat online.A aparut in 2009 si s-a dezvoltat destul de mult.Este viitorul in avocatura de business din Romania.Exista 2 categorii:

Doresti o consultatie juridica online ? Intreaba avocatul?

Raspuns util avocat online 

Dreptul de servitute potrivit Codului Civil este apărat de două acțiuni:
 1. acțiunea confesorie reprezintă acea acțiune reală prin care reclamantul cere instanței de judecată să stabilească prin hotărârea ce o va pronunța, că el este titularul unui drept real dezmembrământ al dreptului de proprietate (uzufruct, uz, abitație, servitute sau superficie) asupra bunului altuia și să-l oblige pe pârât, care poate fi proprietarul sau o altă persoană, să-i permită exercitarea lui deplină și netulburată.
 2. acțiunea posesorie reprezintă acea acțiune prin care cel ce a posedat un bun timp de cel puțin un an poate solicita instanței de judecată prevenirea ori înlăturarea oricărei tulburări a posesiei sale sau restituirea bunului.
Potrivit Codului Civil în art. 770, servituțile se sting pe cale principală prin radierea lor din cartea funciară pentru una dintre următoarele cauze:
 1. consolidarea, atunci când ambele fonduri ajung să aibă același proprietar;
 2. renunțarea proprietarului fondului dominant;
 3. ajungerea la termen;
 4. răscumpărarea;
 5. imposibilitatea definitivă de exercitare;
 6. neuzul timp de 10 ani;
 7. dispariția oricărei utilități a acestora.
Servitutea se mai poate stinge și prin exproprierea fondului aservit, dacă servitutea este contrară utilității publice căreia îi va fi afectat bunul expropriat.